Zalesie Dolne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, ul. Partyzantów
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

ul. Partyzantów (Zalesie Dolne) - mogiła z okresu I wojny światowej. Mogiła ziemna, nieczytelna z kamieniem polnym, na którym widnieje napis nagrobny niemieckiego kapitana artylerii. Nad mogiłą rośnie polna grusza. Mogiła wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej i starannego odnowienia.

Opracowanie:Anna Lubedkin
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RAUSCHFRIEDRICHHAUPTM.5 BATT. WESTPR. FUSS. ART. RI1914-10-18-1897-04-28- -


Powrót do strony głównej