Nieznaszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie krzyża posadowionego na podwójnym postumencie. W cokole tablica z inskrypcją pamiątkową, powyżej nisza kapliczkowa. Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DAMBOŃLEON--1914-11-??-1875-06-07- -


Powrót do strony głównej