Busko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Busko-Zdrój, pow. buski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest przy końcu ul. B. Prusa w kierunku cmentarza katolickiego, widoczny między domami w postaci wysokiej kępy topoli. Obszar cmentarza wyznaczają z trzech stron pozostałości wału ziemnego, od strony drogi z przerwą na wejście. Przed nasypem niewielkie pagórki ziemne - pozostałości po kwaterach. Cmentarz porośnięty trawą. Pierwotnie posiadał wyższy nasyp i wały z trzech stron, obsadzone żywopłotem. Na nasypie stały 3 drewniane krzyże: Na środku łaciński, po bokach prawosławne. Przed nasypem była mogiła dwóch oficerów rosyjskich, dalej na lewo 5 nieznanych legionistów, ekshumowanych i przeniesionych w 1937 r. do Czarkowów na Cmentarz Legionowy oraz kilka innych kwater, między którymi znajdowały się alejki z ławkami. Na cmentarz prowadziła od strony miasta alejka wysadzana kasztanowcami. Na cmentarzu katolickim znajdowała się mogiła żołnierza z 1914 r. Pierwotnie posiadała żeliwny krzyż na kamiennym postumencie z napisem. Nie zachowana. Na jej miejscu znajdują się nowe pochówki. Pochowano w niej rotmistrza kawalerii niemieckiej A. von Strachwitza, zmarłego we wrześniu lub w listopadzie 1914 r. w szpitalu wojskowym w Busku. Trwają prace renowacyjne mające przywrócić pierwotny wygląd. Planuje się ogrodzenie terenu i ustawienie krzyży łacińskich i prawosławnych.
Spoczywa tu 167 żołnierzy armii rosyjskiej i 37 austrowęgierskiej, poległych głównie jesienią i w grudniu 1914 roku, ekshumowanych i przeniesionych z cmentarza katolickiego w Busku i z jego okolic. Cmentarz założony został w 1917 r. poprawiony w 1922 r.

(Źródło: Krystyna Lagierska)
(Foto: Janusz Bzowski).

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej