Ruciane-Nida III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Ruciane-Nida, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Zlokalizowana w lesie,przy drodze na Kowalik, jest miejscem spoczynku 4 nieznanych żołnierzy rosyjskich.
"Feldgrab im Walde am Wege nach Müllershof"

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej