Rzące


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sokoły, po.w wysokomazowiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z lat 1914-1915 w Rzącach. Położony jest na gruntach p. Pawła Moczydłowskiego.
Ma kształt spłaszczonego kopca. Cmentarz w ostatnich latach został oczyszczony z porastających go krzewów i ogrodzony metalową siatką. Zachował się oryginalny krzyż drewniany z napisem na belce poprzecznej: 1914 PATRIA 1915, oraz na belce pionowej 39? ?PLO? RUSS?
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krzysztof Wielgat
Data danych:2008-04-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej