Leśno Górne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Police, pow. policki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

(foto: Janusz A. Rekowski)

Opracowanie:Janusz A. Rekowski-Schwarzenau
Data danych:2008-03-28
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LÖNSHERMANNKRGSFRW.-1914-09-26IM WEßTEN-GEB. CULM (CHEŁM) -


Powrót do strony głównej