Chęciny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Chęciny, pow. kielecki.
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Na lewo od wejścia, w rogu cmentarza dwie kwatery w betonowych obramieniach. Pierwotnie polegli spoczywali w 7 mogiłach, na których ustawiono dwa duże, wspólne drewniane krzyże z wykazem poległych. W 1964 roku z inicjatywy Urzędu Gminy w Chęcinach mogiły połączono w kwatery i obwiedziono betonowym obramieniem.
Pochowano tu 20 żołnierzy armii rosyjskiej i 6 niemieckiej, m in. z 47 Pułku Piechoty Landwery.

(Źródło: Krystyna Lagierska)

Opracowanie:Krystyna Lagierska
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej