Krzak


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nielisz, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

(foto: Krzysztof Zdeb)

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej