Zdbowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tuczno, pow. wałecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik stoi na terenie prywatnej posesji, oddalony nieco od koscioła (ok. 100 m) w kier. zach. do głównej drogi do Tuczna, niedaleko kolumny kapliczki z figurą Matki B.
Napisy na pomniku usunięto przez skucie, przez co zatarto historię choćby rodaków Polaków i często katolików z pogranicza (byłe starostwo wałeckie).

Opracowanie:Janusz A. Rekowski-Schwarzenau
Data danych:2008-04-04
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MÜLLERST.S (Stanislaus?)--1914-09-05--- oberprimaner
MACMAZ--1914-07-09--- oberprimaner
BUSKEMARTIN--1918-08-02--- -
KRUMANNMARTIN--1918-05-?4--- -
?FRANZ--?--- obersekundaner
BAUERFRANZ--1917-07-30--- -
LÜCKE???--?--- -
BUSKECLEMENS--1918-07-15--- -
AL.??BERNHARD--1914-10-07--- -
LANGEB???? (Barth.?)--1918-09-??--- -
BE????K (Benscsk?)?--?--- -
GERHARDT?--1915-??-??--- obersekundaner


Powrót do strony głównej