Chmielnik (świętokrz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Chmielnik, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz po lewej stronie szosy Chmielnik - Szydłów, wydzielony murem z cmentarza katolickiego. Założony jest na planie nieforemnego pięciokąta z dwiema alejkami krzyżującymi się na osiach kopca i jedną wokół niego. Na cmentarz prowadzi osobne wejście z bramką z żelaznych prętów. Naprzeciw wejścia kopiec ziemny, będący mogiłą żołnierzy austro - węgierskich, poległych w I wojnie. Kopiec na planie elisy (obwód ok. 45,5 m) z leżącym na wierzchołku betonowym krzyżem, u podstawy obudowany kamiennym murkiem. U stóp kopca lastrykowa płyta i trzy metalowe znicze. Po obu stronach alejki wejściowej kwatery ziemne w betonowych obramieniach: po lewej 5 kwater w jednym rzędzie, po prawej 7 kwater w dwóch rzędach. Z prawej strony kopca, po obu stronach alejki bocznej - 4 mniejsze kwatery i 4 mogiły z lat sześćdziesiątych.
Kwatery opatrzone betonowymi krzyżami przy których tabliczki z napisami:
ZBIOROWA MOGIŁA / ŻOŁNIERZY POLSKICH / POLEGŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ / I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY / 1939 - 1945; nad napisem orzełek.
Spoczywa tu 95 żołnierzy armii rosyjskiej i 35 austro – węgierskiej poległych w 1914 i 1915 roku. Cmentarz założony w 1918 r. Po II wojnie światowej ogrodzony murem kamiennym. Na miejscu pochówków z I wojny światowej zlokalizowano częściowo kwatery żołnierzy polskich z 1939 r. oraz żołnierzy radzieckich ekshumowanych w latach pięćdziesiątych i przeniesionych na Cmentarz Wojsk Radzieckich w Kielcach. Z 1918 roku zachowany w pierwotnym stanie jest tylko kopiec.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej