Bobry


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ełk, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

(foto: Bogdan Kratiuk)

Opracowanie:www.denkmalprojekt.org
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej