Bystrzyca Nowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzyżewice, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W środku wsi zachował się cmentarz wojenny.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej