Dratów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ludwin, pow. łęczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowe, założony w 1915 r. Cmentarz znajduje się obok cerkwi. Podczas I wojny światowej cerkiew była szpitalem polowym. Na cmentarzu spoczywają żołnierze, którzy zmarli w szpitalu oraz w dniach 7 - 20 sierpnia 1915 r. w działaniach wojennych. Założony na planie prostokąta o wym. 39 x 22 m.
Pierwotnie cmentarz składał się z 63 mogił, na których stało 100 drewnianych nagrobków z wyrytymi napisami (słupki i krzyże) - wg M. Dąbrowskiego: 99 żołnierzy niemieckich i 28 rosyjskich. Na środku stały dwa duże krzyże drewniane. Cmentarz ogrodzony był drewnianym parkanem.
M. Dąbrowski przypuszcza, że w latach 30-tych XX wieku skomasowano tu cmentarz wojenny "Kijany Dalsze" (56 żołnierzy) i dwie zbiorowe mogiły z pól w okolicach Piaseczna (13 żołnierzy). Zatem łącznie spoczywa tu 196 żołnierzy niemieckich i rosyjskich.
Stan obecny: układ cmentarza zatarty, zachowało się kilkanaście drewnianych słupków, na niektórych słupkach da się jeszcze odczytać nazwiska niemieckich żołnierzy. Brak ogrodzenia. Cmentarz zarośnięty krzakami.
[Żródło]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej