Józefów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dubienka, pow. chełmski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z nieustaloną ilością pochowanych. Na cmentarzu znajduje się kamienny obelisk z tablicą pamiątkową.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej