Kiełczewice Dolne Kolonia I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzyżewice, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony na Ptasiej Górze zwanej inaczej Murakową.

Opracowanie:"Epegeiro"
Data danych:2014-10-22
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LUKANOVIĆSILVESTER EDLER v.--1914-09-04-1859-12-31SUPETAR NA BRAČU KOMMANDANT DES 32 LDW.RGT. NEUSANDEZ


Powrót do strony głównej