Dorotowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stawiguda, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

148 żołnierzy niemieckich i 87 rosyjskich, poległych 28 i 29 sierpnia 1914 r. spoczywa na cmentarzu w Dorotowie, położonym w północnej części wsi, przy wiejskiej drodze. Cmentarz uporządkowany, ogrodzony, na zatartych zupełnie mogiłach postawiono nowe krzyże.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej