Kraśnik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kraśnik, pow. kraśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Przy ul. Lipowej (stacja kolejowa) znajduje się cmentarz żołnierzy z I wojny światowej.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej