Strzeszkowice Duże


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Niedrzwica Duża, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Niedawno odnaleziony, zapomniany cmentarz wojenny. Jeszcze w latach 80. XX wieku zachowały się niektóre drewniane krzyże. Później teren był dzikim wysypiskiem śmieci.
Prowadzone prace mają przywrócić temu miejscu właściwą rangę. Cmentarz ma zostać ogrodzony i poświęcony. Z listy 136 pochowanych w Strzeszkowicach Dużych ludzi znanych jest jedynie 11 nazwisk.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej