Cieplice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Adamówka, pow. przeworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny o powierzchni 3975 m kw. Pochowano tutaj 448 osób.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej