Czarnorzeki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Korczyna, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Kwatery wojenne? na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej