Deszno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rymanów, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz niedaleko kościoła.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej