Gorzyce II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tryńcza, pow. przeworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Ceglany pomnik w miejscu zlikwidowanego cmentarza wojennego. Znajduje się na podwórzu domu nr 168. W górnej części płaskorzeźba św. Maurycego w czerwonym piaskowcu, poniżej napis "Den Gefallenen zum Gedächtnis 1915" (Poległym - ku pamięci). Poległych przeniesiono po II wojnie światowej na teren cmentarza Gorzyce.
[Źródło]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2004-04-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej