Grabiny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czarna, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła? Pochowano 1 Austriaka i 1 Niemca.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej