Lubatowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Iwonicz Zdrój, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:
Opis:

Miejsce do identyfikacji.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej