Nawsie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wielopole Skrzyńskie, pow. ropczycko-sędziszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Na dawnym cmentarzu cholerycznym pochowano 21 żołnierzy austrowęgierskich i 3 Rosjan.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej