Pustynia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dębica, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny. Pochowano 39 żołnierzy austrowęgierskich i 4 rosyjskich.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej