Równe (podkarp.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dukla, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:
Opis:

Obiekt do identyfikacji w terenie.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej