Rzegocin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wielopole Skrzyńskie, pow. ropczycko-sędziszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny. Pochowano 12 Austriaków, 2 Niemców i 3 Rosjan.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej