Rzepnik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej