Stobierna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Trzebownisko, pow. rzeszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera na cmentarzu parafialnym.
Cmentarz w Stobiernej jest wynikiem ciężkich walk jakie 8 października 1914 r. pomiędzy Medynią Głogowską, Łańcucką, Pogwizdowem i Czarną stoczyły siły austro-węgierskie (25 i 4 Infanterie Truppen Division) z osłaniającymi odwrót za San 3 Armii rosyjskiej pułkami: 42 Jakucki pp (12 zabitych, 82 zaginionych), 127 Putywlski pp i 128 Starosokolski pp (razem 14 zabitych, 150 zaginionych). Działania Rosjan wspierał 1 dyon 11 Bryg. Art. - o stratach nic nie wiadomo. W nocy na 9 Rosjanie skrycie wycofali się do Żołyni Dln i dalej do Leżajska. Znowu była to sytuacja niesprzyjająca porządkowaniu pobojowiska – Rosjanie je opuścili, a wojska austro-węgierskie prowadziły ofensywę mającą odblokować Przemyśl, więc jest duża szansa że tego nie zrobiono w należyty sposób. Prawdopodobnie stąd tak mało wiemy o tym miejscu pochówku, zapewne przeprowadzonego do końca siłami ludności miejscowej, już po powrocie Rosjan w połowie listopada, co wykluczało jakąkolwiek identyfikację poległych.
[T. Nowakowski]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej