Budy Grabskie I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skierniewice, pow. skierniewicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Cmentarz zlokalizowany przy drodze z Bud Grabskich (około 2 km na południe) do Rawki. Jego granice wytycza wał ziemny dookoła cmentarza. Na cmentarzu zachowane są mogiły zbiorowe rozmieszczone wzdłuż wałów cmentarza. Obecnie na cmentarzu stoi obelisk z tablicą pamiątkową.
W sierpniu 2012 - staraniem p. Pawła Woźnickiego - umieszczono przy wejściu do cmentarza tablicę informacyjną upamiętniająca poległych żołnierzy.
Dzięki uprzejmości właścicielki lasu na terenie którego położony jest cmentarz Pani Marianny Mazurkiewicz w lutym 2015 roku dokonano oczyszczenia terenu, które polegało na wycince drzew.
W listopadzie 2015 dzięki Łukaszowi Konopackiemu i Jackowi Słupskiemu i jego synowi Maćkowi mogliśmy uporządkować cmentarz do obecnego stanu.
Planowane są dalsze prace polegające na próbie odtworzenia wyglądu cmentarza z okresu międzywojennego.

Opracowanie:Piotr Młynarczyk, Paweł Woźnicki
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej