Pelplin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pelplin, pow. tczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz - mogiła
Opis:

Miasto na skrzyżowaniu dróg 230 i 222 znane z pięknego pocysterskiego zespołu klasztornego. W muzeum diecezjalnym bogate zbiory sztuki gotyckiej.
Na zabytkowym przykościelnym cmentarzu naprzeciwko bazyliki mogiła poległego pod Brześciem podporucznika Edmunda Kamrowskiego.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-04-15
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KAMROWSKIEDMUNDPODPORUCZNIK63 PUŁK PIECH. 2 BAT.1920-08-02BRZEŚĆ1895-06-05- -


Powrót do strony głównej