Chruślin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bielawy, pow. łowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Stary cmentarz choleryczny na którym pochowano również poległych w I wojnie żołnieży rosyjskich.
Cmentarz zdewastowany, mocno zarosnięty drzewami i bardzo gęstymi krzakami. Trudno ocenić czy zachowały się nagrobki z powodu braku dostępu.

Opracowanie:Witold Mazuchowski, Waldemar Fronczak
Data danych:2010-01-08
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej