Ciećmierz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Karnice, pow. gryficki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Cieśmierz - niemiecka nazwa wsi - Zitzmar.
Pomnik znajduje siÍ przy koúciele. Napisy nieczytelne.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-04-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej