Przybiernowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brojce, pow. gryficki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa wsi - Pribbernow.
Pomnik znajduje się w centralnej części wsi. Tablica inskrypcyjna nie zachowała się.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-04-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej