Natolewice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Płoty, pow. gryficki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa wsi - Natelfitz.
W ogrodzenie placu kościelnego wmurowano pozostałości nagrobków z cmentarza ewangelickiego. Znajduje się w nim część tablicy z nazwiskiem żołnierza walczącego w I wojnie światowej, który zmarł w lazarecie.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-04-20
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HEESEOTTO--1917-07-14LAZARET ZU VE??SZ A/R-- VERM. SEIT


Powrót do strony głównej