Idzików


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej. Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Jolanta Mazur
Data danych:2008-04-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej