Wieliczki II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wieliczki, pow. olecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera w Wieliczkach na cmentarzu, w starej niemieckiej części, naprzeciw bramy na wzgórku. Jest to przewrócony nagrobek betonowy.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej