Grzmiąca


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzeziny, pow. brzeziński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz mariawicki - kwatera
Opis:

Na miejscowym cmentarzu mariawickim, w jego końcu, pod parkanem, na prawo od starego dębu stoi samotny betonowy nagrobek z napisem "Drei russische Krieger". Jeden z pochowanych tutaj żołnierzy mógł być oficerem i miał zginąć w Buczku,. Pierwotnie był pochowany w osobnym grobie przy kościele w Grzmiącej, ale potem, jeszcze w czasie wojny, został przeniesiony do wspólnej mogiły na cmentarz, do 2 swoich rodaków.

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej