Sompolno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sompolno, pow. koniński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki - mogiła
Opis:

Miasto na Pojezierzu Kujawskim położone na półn.-wsch. od Konina na skrzyżowaniu dróg 263, 266 i 269. Przy wyjeździe z miasta w kierunku Izbicy Kujawskiej (ok. 2 km od centrum), po lewej stronie drogi w pewnym oddaleniu widoczna drewniana kaplica o konstrukcji zrębowej. Jest to kaplica św.Hieronima z 1732r zwana Kaplicą na Puszczy. Dokoła niej, w otoczeniu starych drzew rozlokowane są pozostałości starego cmentarza z nagrobkami z przełomu XIX i XXw. Jeden z nagrobków posiada inskrypcję „Ofiara wojny”.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-04-27
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARCJAN--1919--- -


Powrót do strony głównej