Rudno (woj. dolnośl.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wołów, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I wojnie światowej. Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Arkadiusz Łojek
Data danych:2008-04-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej