Dobroń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dobroń, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

[Foto: Krzysztof Malinowski]

Opracowanie:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Data danych:2008-05-04
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WEINERTERICHREG.ADJ.INF. REG. 951914-11-20--- -


Powrót do strony głównej