Bytów I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bytów, pow. bytowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Wjeżdżając do Bytowa od strony Kartuz drogą 228 mijamy po lewej stronie ul. Gdańskiej cmentarz komunalny. Znajduje się na nim pomnik rosyjskich jeńców z pierwszowojennego obozu jenieckiego.
Obóz w Bytowie powstał w połowie sierpnia 1914r na bazie wcześniejszego obozu jeńców francuskich z wojny 1870-1871. Dziś jedynym śladem po nim jest zagubiony wśród grobów pomnik z wykutą w kamieniu inskrypcją pisaną cyrylicą:

1914-1916
Rosyjscy jeńcy wojenni swoim Towarzyszom

Nad inskrypcjami słabo widoczny prawosławny krzyż.
Jeniecka nekropolia została całkowicie wchłonięta przez rozszerzający się cmentarz komunalny.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-05-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej