Stanisławów (maz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stanisławów, pow. miński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik usytuowany jest w Rynku wsi Stanisławów. Odsłonięto go dnia 15 sierpnia 1938 roku.
Inskrypcja głosi: „W walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1920 poległym na polu chwały Obywatelom gm. Stanisławów pomnik ten ufundowano z inicjatywy Koła Ogólnego Związku Podof. Rezerwy przy ofiarności spoleczeństwa gm. Stanisławów.
Dnia 15 sierpnia 1938 r."

U góry godło państwowe, po bokach daty 1914, 1920.

Opracowanie:Eugeniusz Langda
Data danych:2008-05-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej