Aleksandrówka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kozienice, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Spoczywają na nim żołnierze niemieccy, austro-węgierscy i rosyjscy polegli w latach 1914-15 na terenie Puszczy Kozienickiej. Cmentarz o powierzchni 0,04 ha, znajduje się na Cholernej Górze 138 m n.p.m. w części wsi nazywanej Katarzynów (na skraju lasu przy drodze do Stanisławic) na gruntach prywatnych. W centralnym miejscu cmentarza zachował się bardzo duży drewniany krzyż oraz kilka krzyży nagrobnych. Obecnie na krzyżach brak jest jakichkolwiek napisów. Z literatury wiadomo, że na jednym z krzyzy był napis:
NIEZNANI ŻOŁNIERZE – 1914-1915”
Zachowały się cztery zbiorowe mogiły. Brak jest dokładnych informacji o narodowości i liczbie spoczywających tutaj żołnierzy. Miejsce to było też miejscem pochówku ofiar cholery w roku 1873. Zachowała się do dnia dzisiejszego trudna do znalezienia mogiła choleryczna. Z wzgórza roztacza się rozległy widok na Kotlinę Kozienicką. Cmentarz jest bardzo zniszczony. Opiekę nad miejscem sprawuje Urząd Miasta w Kozienicach, który przewiduje przeprowadzenie remontu kapitalnego obiektu w najbliższym czasie.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej