Rokitno (lubelskie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rokitno, pow. bialski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz nieczynny. Położony w głębi lasu 2 km od lokalnej drogi Klonownica Duża - Rokitno. Obecnie zrekonstruowany dzięki staraniom Nadleśnictwa Biała Podlaska i konserwatora zabytków. Drewniane krzyże z nazwiskami zastąpione nowymi bez napisów. Nazwiska spisano i znajdują się w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Powierzchnia wyłożona kamieniami polnymi, ogrodzona drewnianym płotem, z alejkami.

Opracowanie:Robert Soldat
Data danych:2008-04-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej