Rozniszew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Magnuszew, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny
Opis:

Cmentarz parafialny. Jedna wspólna mogiła. Brak danych.

Opracowanie:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Data danych:2008-05-31
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej