Dobrynka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piszczac, pow. bialski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz nieczynny. Położony przy drodze biegnącej przez wieś. Założony we wrześniu 1915 r. dla żołnierzy niemieckich i austriackich. Na planie sześcioboku. Na lekkim wniesieniu, otoczony wałem ziemnym. Przez cmentarz biegnie aleja zakończona obeliskiem. Wewnątrz ledwo widoczne mogiły ziemne. Na jednej zachował się drewniany krzyż. Na obelisku wyrytu ledwo widoczny napis, na jego szczycie metalowy zdobiony krzyż. Teren ogrodzony zniszczonymi żerdziami, porośnięty trawą i brzozami. Brak informacji o poległych.

Opracowanie:Robert Soldat
Data danych:2008-06-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej