Leźnica Wielka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Parzęczew, pow. zgierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Pojedyncza bezimienna mogiła, a w zasadzie współczesna płyta grobowa, z pamiątkową tablicą nagrobną.

Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej