Poznań II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto wojewódzkie
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Kwatera żołnierzy francuskich na stokach Cytadeli.
W chwili obecnej jest tam tylko pomnik z dwiema tablicami – jedną w języku polskim, drugą – we francuskim o następującej treści:
„Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 7 listopada 1934r przez Jego Ekscelencję p.Larosche Ambasadora Francji, w obecności pp.Rene Fatou i Vincensini jako przedstawicieli Ministra do spraw rentowych, Serre`a Konsulatu Francuskiego, Wojewody Hrabiego Raczyńskiego, Generała Dzierżanowskiego, Prezydenta Miasta Ratajskiego.”
Na kamieniu w pobliżu pomnika umieszczono również tablicę z informacją:
„Tutaj spoczywa 1333 żołnierzy francuskich zmarłych w niewoli w czasach wojennych w latach 1870-1871 i 1914-1918, przeniesionych ze wszystkich cmentarzy z terenu miasta Poznania i okolicy oraz prochy 3 żołnierzy przeniesionych z okolic miasta Gniezna zmarłych w czasach wojen napoleońskich.”

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-06-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej